top of page

The Tahoe Triple Marathon (3 x 26.2) Group

Public·270 members
Mr Mongoose
Mr Mongoose

Koji dokumenti su potrebni za dokazivanje identiteta prilikom kupovine lekova na mreži?


Koje online apoteke pružaju mogućnost konsultacija sa specijalistom pre kupovine lekova? Zanima me koje od platformi nude usluge konsultacija sa farmaceutom ili lekarom na mreži kako bi dobili profesionalne preporuke za izbor lekova. Ako imate iskustva sa medicinskim stručnjacima na mrežnim platformama apoteka, bio bih vam zahvalan na povratnim informacijama o kvalitetu pruženih usluga.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page